Pozice


Accounting & Finance Zobrazit všechny pozice (11)
Název pozice Lokalita Předpokládaná mzda
Samostatná(ý) účetní (part-time, po/při mateřské) Praha
RISK MANAGER - SME, RETAIL Praha 80 000 - 90 000 Kč
Risk Analytik Praha 45 000 - 60 000 Kč
Senior účetní/Project Manager Praha 50 000 - 60 000 Kč
Daňový poradce - DPH, DPPO - junior/senior, part-time/HPP Praha Dohodou
Administration & HR Zobrazit všechny pozice (4)
Název pozice Lokalita Předpokládaná mzda
Shift Manager Praha 35 000 - 37 000
Plánovač výroby s AJ Praha 40 000 - 45 000 Kč
Asistentka pro mezinárodní advokátní kancelář Praha Dohodou
Recruiter/ Consultant Praha Dohodou
Advertisement & Sales Zobrazit všechny pozice (6)
Název pozice Lokalita Předpokládaná mzda
KAM ČR/SK - Průmyslové lepicí pásky Praha 60 000 - 85 000 Kč
Product Manager - úvěr Praha 50 000 - 60 000 Kč
Privátní bankéř Praha Dohodou
Bankovní poradce Praha 25 000 - 35 000 Kč
Sales representative ČR (B2B) Praha 40 000 - 50 000 Kč
Attorney & Legal Zobrazit všechny pozice (1)
Název pozice Lokalita Předpokládaná mzda
Koncipient (1 - 2 roky praxe) Praha 30 000 - 35 000 Kč
Technology Zobrazit všechny pozice (47)
Název pozice Lokalita Předpokládaná mzda
Junior IT Analyst pro finanční instituci Praha
IT Security Manager Praha 80 000 - 110 000 Kč
Vývojář databáze Oracle – PL/SQL Programátor Praha, Brno, Plzeň, Hradec Králové, Ostrava 40 000 - 80 000 Kč
Java vývojář Praha, Brno, Plzeň, Hradec Králové, Ostrava 40 000 - 80 000 Kč
.NET Programátor Praha, Brno, Plzeň, Hradec Králové, Ostrava 40 000 - 80 000 Kč

Zašlete nám životopis

(max. velikost souboru je 2MB)
Souhlasím se zpracováním
osobních a citlivých údajů.

Osobní a citlivé údaje

Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.


Poskytnutím svých osobních údajů dávám výslovný souhlas společnosti Nathan Peterson International s.r.o. se sídlem: 28. října 9, Praha 1, 110 00, IČ: 27927261(dále jen Společnost) k jejich zpracovávání, uchovávání v personální databázi a k jejich poskytnutí potenciálním zaměstnavatelům za účelem zprostředkování zaměstnání, nebo jiného obdobného pracovně-právního vztahu, pro moji osobu, a to na dobu nezbytně nutnou k realizaci tohoto účelu. Zároveň uděluji souhlas s tím, aby mne za tímto účelem Společnost anebo přímo potenciální zaměstnavatelé kontaktovali.


Tento výslovný souhlas se ve stejné míře týká také zpracování osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, zdravotním stavu, pokud jsem je Společnosti poskytl/a.


Prohlašuji, že jsem byl/a Společností informován/a o svých právech, zejména o:

  • účelu zpracování mých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
  • předávání mých osobních údajů potenciálním zaměstnavatelům
  • o právu žádat Společnost o informace o zpracování osobních údajů
  • o právu přístupu k osobním údajům
  • o právu vznést námitku proti zpracování
  • o právu žádat Společnost o vysvětlení, blokování, omezení zpracování, doplnění, opravení a likvidaci mých osobních údajů
  • o právu na přenositelnost osobních údajů
  • o právu na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. Jsem si vědom/a, že poskytnutí osobních údajů je nezbytným předpokladem pro zprostředkování zaměstnání, nebo jiný obdobný pracovně-právní vztah a jsem si vědom/a, že v případě neposkytnutí tohoto souhlasu nebude možné zprostředkovat zaměstnání, nebo jiný obdobný pracovně-právní vztah.


Jsem si vědom/a svého práva kdykoliv tento souhlas odvolat, a to elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti a skutečnosti, že odvolání mého souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě mého souhlasu před jeho odvoláním.


Souhlasím, aby Společnost zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro případ dalšího zprostředkování zaměstnání.

Zůstaňme ve spojení