Kontakt

Petra Juříková

Managing Partner

p.jurikova@nathanpeterson.cz
Telefon: +420 604 624 461

Petra Juříková je absolventkou Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Zakladatelka Nathan Peterson vyznává kvalitu a dokonalost.
Tento přístup se odráží také v její práci. Dokáže pružně reagovat na změny, držet krok s trendy, přicházet s novými podněty a inspirovat vás.

Jana Žaloudková

Consultant

j.zaloudkova@nathanpeterson.cz
Telefon: +420 730 512 342

Jana je absolventkou VŠE v Praze. V oblasti Recruitmentu působí od roku 2006. Jana má smysl pro nalézání efektivních řešení.
Dokáže úspěšně, s přehledem a lehkostí sobě vlastní stanovit priority, cíle a postupy. Její přístup k práci oceníte v kvalitních výstupech.

Jana Švarná

External Consultant

info@nathanpeterson.cz
Telefon: +420 733 506 746

Jana je absolventkou Univezity K. Filozofa v Nitře. Personalistice se profesně věnuje od r. 2005. Specializuje se na Talent Management.
Zabývá se rozvojem lidí a firem. Pomáhá vám objevovat váš potenciál a rozvíjet jej.

Veronique Pilařová

Talent Sourcer

v.pilarova@nathanpeterson.cz
Telefon: +420 733 681 239

Michaela je absolventkou Univerzity Hradec Králové. Jako Office Manager pracuje od r. 2010, pobývala pracovně 2 roky v Londýně. Je výborný a diskrétní posluchač. Bude vám věnovat potřebnou pozornost za všech okolností. Vyniká svou uspořádaností a spolehlivostí.

Eva Juříková

Talent Sourcer

e.jurikova@nathanpeterson.cz
Telefon: +420 605 517 456

Michaela je absolventkou Univerzity Hradec Králové. Jako Office Manager pracuje od r. 2010, pobývala pracovně 2 roky v Londýně. Je výborný a diskrétní posluchač. Bude vám věnovat potřebnou pozornost za všech okolností. Vyniká svou uspořádaností a spolehlivostí.

Šárka Plecitá

Office Manager

office@nathanpeterson.cz
Telefon: +420 733 506 746

Zuzana Tomašeková

Consultant

z.tomasekova@nathanpeterson.cz
Telefon: +420 733 736 436

Zuzana je absolventkou University v Bánské Bystrici. V oblasti Recruitmentu a Executive Search působí od r. 2004. Zuzana dokáže rychle odhalit nedostatky a rizika. Najde alternativy a východiska i ze zdánlivě neřešitelných situací. Konstruktivním přístupem vás posune dále.

Tomáš Havelka

Lawyer

info@nathanpeterson.cz
Telefon: +420 733 506 746

Tomáš je absolventem Západočeské univerzity v Plzni a European University Viadrina ve Frankfurtu n. O. Pracoval řadu let v Německu.
Působí jako advokát v oblasti pracovního práva. Setkáte se s ním při individuálních konzultacích nebo na školení managementu.

Kontaktní adresa

Nathan Peterson International s.r.o.

Adresa: 28. října 9, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 272 272 289
Email: info@nathanpeterson.cz

Zobrazit mapu

Zašlete nám životopis

(max. velikost souboru je 2MB)
Souhlasím se zpracováním
osobních a citlivých údajů.

Osobní a citlivé údaje

Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.


Poskytnutím svých osobních údajů dávám výslovný souhlas společnosti Nathan Peterson International s.r.o. se sídlem: 28. října 9, Praha 1, 110 00, IČ: 27927261(dále jen Společnost) k jejich zpracovávání, uchovávání v personální databázi a k jejich poskytnutí potenciálním zaměstnavatelům za účelem zprostředkování zaměstnání, nebo jiného obdobného pracovně-právního vztahu, pro moji osobu, a to na dobu nezbytně nutnou k realizaci tohoto účelu. Zároveň uděluji souhlas s tím, aby mne za tímto účelem Společnost anebo přímo potenciální zaměstnavatelé kontaktovali.


Tento výslovný souhlas se ve stejné míře týká také zpracování osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, zdravotním stavu, pokud jsem je Společnosti poskytl/a.


Prohlašuji, že jsem byl/a Společností informován/a o svých právech, zejména o:

  • účelu zpracování mých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
  • předávání mých osobních údajů potenciálním zaměstnavatelům
  • o právu žádat Společnost o informace o zpracování osobních údajů
  • o právu přístupu k osobním údajům
  • o právu vznést námitku proti zpracování
  • o právu žádat Společnost o vysvětlení, blokování, omezení zpracování, doplnění, opravení a likvidaci mých osobních údajů
  • o právu na přenositelnost osobních údajů
  • o právu na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. Jsem si vědom/a, že poskytnutí osobních údajů je nezbytným předpokladem pro zprostředkování zaměstnání, nebo jiný obdobný pracovně-právní vztah a jsem si vědom/a, že v případě neposkytnutí tohoto souhlasu nebude možné zprostředkovat zaměstnání, nebo jiný obdobný pracovně-právní vztah.


Jsem si vědom/a svého práva kdykoliv tento souhlas odvolat, a to elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti a skutečnosti, že odvolání mého souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě mého souhlasu před jeho odvoláním.


Souhlasím, aby Společnost zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro případ dalšího zprostředkování zaměstnání.

Zůstaňme ve spojení