Nathan Peterson International

Recruitment Agency Prague

Hledáme pro vás výjimečné talenty, experty a odborníky.
Připravujeme je pro náročné role.
Lidé tvoří vaše hodnoty, chtějte ty nejlepší.

Petra Juříkovázakladatelka společnosti
Nathan Peterson International

Hledáme pro vás výjimečné talenty, experty a odborníky.
Připravujeme je pro náročné role.
Lidé tvoří vaše hodnoty, chtějte ty nejlepší.

Petra Juříkovázakladatelka společnosti
Nathan Peterson International

Zašlete nám životopis

(max. velikost souboru je 2MB)
Souhlasím se zpracováním
osobních a citlivých údajů.

Osobní a citlivé údaje

v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů o změně některých zákonů, v platném znění.
Poskytnutím svých osobních údajů dávám výslovný souhlas společnosti Nathan Peterson International s.r.o. se sídlem Revoluční 8, 110 00 Praha 1, IČ: 27927261(dále jen Společnost) k jejich zpracovávání, uchovávání v personální databázi a k jejich poskytnutí třetím osobám za účelem zprostředkování zaměstnání, nebo jiného obdobného pracovně-právního vztahu, pro moji osobu.
Tento výslovný souhlas se ve stejné míře týká také zpracování citlivých údajů, pokud jsem je Společnosti poskytl/a.
Prohlašuji, že jsem byl/a Společností informován/a o svých právech, zejména o:

  • účelu zpracování mých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
  • předávání mých osobních údajů třetím stranám
  • o právu žádat Společnost o informace o zpracování osobních údajů
  • o právu žádat Společnost o blokování, doplnění, opravení a likvidaci mých osobních údajů i o právu kdykoliv odvolat tento souhlas

Souhlasím aby Společnost zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje pro případ dalšího zprostředkování zaměstnání až do odvolání souhlasu. Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně.

Zůstaňme ve spojení