RISK MANAGER - SME, RETAIL

Pro našeho klienta, významnou finanční instituci, hledáme kandidáta na pozici Risk Manager - oblast SME, Retail.

Náplň práce:

 • Denní řízení oddělení, přidělování a sledování úvěrových případů
 • Úzká spolupráce s obchodním oddělením při zpracování úvěrových návrhů
 • Účast na pravidelných poradách
 • Zpracování úvěrových analýz a stanovisek
 • Finanční a nefinanční analýza klientů
 • Vyhodnocování finančních plánů klientů, stanovení interních ratingů a scoringů a posouzení úvěruschopnosti klienta vč. vyhodnocení jeho bonity
 • Ověření potencionálních klientů v interních a externích zdrojích
 • Posouzení kvality zajištění úvěrů
 • Identifikace rizik úvěrových případů
 • Úzká spolupráce s oddělením monitoringu a vymáhání
 • Měsíční monitoring klientů a úvěrů
 • Spolupráce na vývoji nástrojů pro hodnocení klienta a monitoringu
 • Podílení se na rozvoji oddělení řízení rizik 

Požadujeme:

 • SŠ / VŠ vzdělání nejlépe ekonomického směru
 • Prokazatelné zkušenosti s vedením menšího týmu
 • 2 roky praxe v oblasti úvěrových obchodů a finančních analýz v oblasti SME a v oblasti RETAIL (zákon o spotřebitelském úvěru)
 • Znalosti firemní ekonomiky a českých účetních standardů
 • Zkušenosti s hodnocením bonity, úvěruschopnosti žadatelů a hodnocením zajištění
 • Znalost bankovní regulace
 • Výborné komunikační dovednosti
 • Spolehlivost a odpovědnost
 • Silné analytické schopnosti
 • Orientaci na kvalitu a výsledek

Nabízíme:

 • Příjemné pracovní prostředí v centru města
 • 25 dnů dovolené a sick days
 • Příspěvky na stravování
 • Možnost dalšího vzdělávání a školení
 • Možnost osobního a kariérního růstu
 • Flexibilní pracovní dobu a další..

Kontakt

Zaslat životopis

Zašlete nám životopis

(max. velikost souboru je 2MB)
Souhlasím se zpracováním
osobních a citlivých údajů.

Osobní a citlivé údaje

Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.


Poskytnutím svých osobních údajů dávám výslovný souhlas společnosti Nathan Peterson International s.r.o. se sídlem: 28. října 9, Praha 1, 110 00, IČ: 27927261(dále jen Společnost) k jejich zpracovávání, uchovávání v personální databázi a k jejich poskytnutí potenciálním zaměstnavatelům za účelem zprostředkování zaměstnání, nebo jiného obdobného pracovně-právního vztahu, pro moji osobu, a to na dobu nezbytně nutnou k realizaci tohoto účelu. Zároveň uděluji souhlas s tím, aby mne za tímto účelem Společnost anebo přímo potenciální zaměstnavatelé kontaktovali.


Tento výslovný souhlas se ve stejné míře týká také zpracování osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, zdravotním stavu, pokud jsem je Společnosti poskytl/a.


Prohlašuji, že jsem byl/a Společností informován/a o svých právech, zejména o:

 • účelu zpracování mých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 • předávání mých osobních údajů potenciálním zaměstnavatelům
 • o právu žádat Společnost o informace o zpracování osobních údajů
 • o právu přístupu k osobním údajům
 • o právu vznést námitku proti zpracování
 • o právu žádat Společnost o vysvětlení, blokování, omezení zpracování, doplnění, opravení a likvidaci mých osobních údajů
 • o právu na přenositelnost osobních údajů
 • o právu na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. Jsem si vědom/a, že poskytnutí osobních údajů je nezbytným předpokladem pro zprostředkování zaměstnání, nebo jiný obdobný pracovně-právní vztah a jsem si vědom/a, že v případě neposkytnutí tohoto souhlasu nebude možné zprostředkovat zaměstnání, nebo jiný obdobný pracovně-právní vztah.


Jsem si vědom/a svého práva kdykoliv tento souhlas odvolat, a to elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti a skutečnosti, že odvolání mého souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě mého souhlasu před jeho odvoláním.


Souhlasím, aby Společnost zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro případ dalšího zprostředkování zaměstnání.

Zůstaňme ve spojení