Za vaše doporučení získáte odměnu

dárkový poukaz na zboží Apple ve značkových obchodech iStyle

Vybrat tuto odměnu

Degustační menu pro dva v luxusní restauraci

Vybrat tuto odměnu

Green Fee dle vlastního výběru

Karlštejn, Konopiště, Poděbrady, Black Bridge, Šilheřovice, nebo Ropice

Vybrat tuto odměnu

Přednabitá karta na luxusní vůz audi A6

Vybrat tuto odměnu

Škola vaření

s dárkovým poukazem na nákup kvalitních potravin

Vybrat tuto odměnu

Třídenní kurz kitingu v destinaci, kterou si sami vyberete

Rujána, Lefkáda, Sardinie, Egypt

Vybrat tuto odměnu

Napište nám osobní doporučení Za vámi doporučenou osobu, kterou se podaří umístit na pracovní pozici, si můžete vybrat odměnu. Pokud tedy víte o někom, kdo uvažuje o změně zaměstnání a kariérním růstu a souhlasí s tím, abychom jej oslovili, vyplňte, prosím, tento formulář.

Vaše údaje:

Údaje doporučeného kandidáta:


Zašlete nám životopis

(max. velikost souboru je 2MB)
Souhlasím se zpracováním
osobních a citlivých údajů.

Osobní a citlivé údaje

Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.


Poskytnutím svých osobních údajů dávám výslovný souhlas společnosti Nathan Peterson International s.r.o. se sídlem: 28. října 9, Praha 1, 110 00, IČ: 27927261(dále jen Společnost) k jejich zpracovávání, uchovávání v personální databázi a k jejich poskytnutí potenciálním zaměstnavatelům za účelem zprostředkování zaměstnání, nebo jiného obdobného pracovně-právního vztahu, pro moji osobu, a to na dobu nezbytně nutnou k realizaci tohoto účelu. Zároveň uděluji souhlas s tím, aby mne za tímto účelem Společnost anebo přímo potenciální zaměstnavatelé kontaktovali.


Tento výslovný souhlas se ve stejné míře týká také zpracování osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, zdravotním stavu, pokud jsem je Společnosti poskytl/a.


Prohlašuji, že jsem byl/a Společností informován/a o svých právech, zejména o:

  • účelu zpracování mých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
  • předávání mých osobních údajů potenciálním zaměstnavatelům
  • o právu žádat Společnost o informace o zpracování osobních údajů
  • o právu přístupu k osobním údajům
  • o právu vznést námitku proti zpracování
  • o právu žádat Společnost o vysvětlení, blokování, omezení zpracování, doplnění, opravení a likvidaci mých osobních údajů
  • o právu na přenositelnost osobních údajů
  • o právu na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. Jsem si vědom/a, že poskytnutí osobních údajů je nezbytným předpokladem pro zprostředkování zaměstnání, nebo jiný obdobný pracovně-právní vztah a jsem si vědom/a, že v případě neposkytnutí tohoto souhlasu nebude možné zprostředkovat zaměstnání, nebo jiný obdobný pracovně-právní vztah.


Jsem si vědom/a svého práva kdykoliv tento souhlas odvolat, a to elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti a skutečnosti, že odvolání mého souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě mého souhlasu před jeho odvoláním.


Souhlasím, aby Společnost zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro případ dalšího zprostředkování zaměstnání.

Zůstaňme ve spojení